Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza II przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż samochodów służbowych wycofanych z eksploatacji + wyniki

image_pdfimage_print

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w budynku sprzedającego w Warszawie, 02-147 ul. Wieżowa 8 w dniu 11.03.2020 o godz. 9:00.

Sprzedający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się na terenie strzeżonym z dostępem przepustkowym. Dlatego też osoby chcące uczestniczyć w otwarciu ofert winny pojawić się nie później niż na 15 minut przed planowanym otwarciem ofert w celu wydania przepustek i wprowadzenia na teren.

Pojazdy będące przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w siedzibie sprzedającego w Warszawie przy ul. Wieżowej 8 w dniach od 03.03.2020 do 09.03.2020 w godzinach 09:00 do 14:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 574 52 10
Wyniki przetargu, po uzyskaniu zatwierdzenia przez Prezesa PAŻP, zostaną niezwłocznie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynkach siedziby firmy przy ul. Wieżowej 8, 02-147 Warszawa  oraz na stronie internetowej http://bip.pansa.pl/ w dziale Działalność Agencji pod zakładką „Zbycie środków trwałych”.

 

WYNIKI PONIŻEJ

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast